Esittely

 

HENNA KOSKINEN

miljöösuunnittelija (ins. AMK, 240 op)

Olen valmistunut miljöösuunnittelijaksi Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2011. Miljöösuunnittelijan ammatilliset opinnot koostuivat rakennetun ympäristön suunnittelusta, sekä yhdyskunta- ja maisemasuunnittelusta. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt rakennuspiirtäjänä ja kaavoitusavustajana, sekä kaavasuunnittelijana niin konsulttitoimistossa kuin kaupungin palveluksessakin. Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2010, joista ensimmäiset vuodet sivutoimisesti.

 

PROJEKTIT JOISSA MUKANA

Kuntien kaavoitusyksikössä sijaisena/ruuhka-apuna (ostopalvelu)

Orimattilan kaupunki

 • Kaavoituksen sijainen (2 pv viikossa, toteutus etätyönä) 08/2018 - 10/2018

Kuhmoisten kunta

 • Kaavoituksen konsultaatiopalveluiden tuottaminen (tarvittaessa, toteutus etätyönä) 04/2018 -
 • Kaavoituksen konsultaatiopalveluiden tuottaminen (tarvittaessa, toteutus etätyönä) 04/2016 - 12/2016

Pälkäneen kunta

 • Kaavoituksen ruuhka-apuna (tarvittaessa, toteutus etätyönä) 07/2016 - 01/2017
 

Kaavasuunnittelu

Jämsä

 • 5. kaupunginosan korttelin 540 asemakaavan muutos (Pajamäenkatu)
 • Arvenmäen asemakaavan muutos
 • Pispalan asemakaavan muutos

Pomarkku

 • Urheilukentän alueen asemakaavan muutos
 • Santalanmäen asemakaavan muutos
 • Myllyvainion alueen osayleiskaavan muutos

Padasjoki

 • Koveronniemen ranta-asemakaavan muutos
 • Raulahden ranta-asemakaavan muutos
 • Jamointaustan rantaosayleiskaava

Saarijärvi

 • Kukon ranta-asemakaavan muutos

Hämeenlinna

 • Salonsaaren ranta-asemakaavan muutos ja Töllihaan ranta-asemakaava
 • Lammin pohjoisosan rantaosayleiskaavan muutos

Tammela

 • Pääjärven ranta-asemakaava

Loimaa

 • Matkakeskuksen alueen asemakaavan muutos

Pälkäne

 • Heikinpolun asemakaavan muutos
 • Kukkiasaaren ranta-asemakaava
 • Vesalan ranta-asemakaava

Hartola

 • Putkijärven ranta-asemakaavan muutos
 

Luontoselvitykset

Kangasala

 • Mäntysaari ja Suomatkan alue

Padasjoki

 • Kiiperänvuoren alue

Hausjärvi

 • Niittylän alue

Tammela

 • Korkeamäkien soranottoalue

Sysmä

 • Kylmälahden ranta-alue

Janakkala

 • Ahilammin ranta-alue

Pälkäne

 • Roholan alue
 • Rautajärvi
 • Sappeenvuoren itäosa
 • Uusi-Mälkilä, Aatilan ranta-alue
 • Jylhäniemen luontoselvityksen täydennys
 • Seittye, luontoselvityksen täydennys
 •        Parinsalo

Tampere

 • Teisko, Viitavuoren kallioalueen luontoselvityksen täydennys

Muita

Kuhmoinen
 • Koskenpartaan asuinalueen tonttimainoskuva
 • Aurinkorinteen asuinalueen tonttimainoskuva
Jämsä
 • Rakennusmallinnukset Himoslehtelän loma-asuntoalueen maastomalliin
 • Myllymäen teollisuusalueen tonttimainoskuva ja rakennusmallinnukset maastomalliin
Heinola
 • Terveysliikuntapuiston ja -reitin suunnitelmien havainnekuvat 

Pomarkku

 • Myllyvainion alueen maisemaselvitys

Pälkäne

 • Kollolanharjun soranottoalueen paahderinteen maisemointisuunnitelma

Lahti

 • Jokimaan hevosurheilukeskuksen alueen kehittämishankkeen havainnekartta  

Pyhtää

 • Sammalkallion asuinalueen tonttien rakennusmallinnukset mainostauluun
 • Huutjärven rannan kioskin ja uimakoppien rakennusvisualisoinnit
Hämeenlinna
 • Rakennusmallinnus NHK-keskus Oy:n markkinointitarpeisiin
Lisäksi useita yksityispihojen suunnitelmia, sekä CAD-piirustuksia rakennus-, poikkeamis-, ja toimenpidelupien hakemista varten
 

 

KURSSIT

Metsäkeskus, Petäjävesi 11.11.2015

 • Maaseutuelinkeinot ja kaavoitus

FCG Oy, Helsinki 6.5.2015

 • Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset

Museovirasto, Hämeenlinna 2.5.2012

 • Korjaa harkiten säästä korjaten - Korjausrakentamisen periaatteista

Jyväskylän yliopisto:

 • Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito 4 op
 • Lajintuntemus yht. 4 op

Tampereen teknillinen yliopisto:

 • Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille 4 op
 • Rakennetekniikka 4 op
 • Ympäristöterveyden perusteet 3 op

Hämeen ammattikorkeakoulu:

 • Rakennusmateriaalit 3 op
 • CAD ja tietomallit 6 op
 • CAD ja tietomallinnus 2 op
 • Arkkitehtuuri ja rakentaminen 1 op
 • Pientalojen rakenteet 2 op
 • Rakennustekniikan projektityö 5 op

 

 

 

 

Etusivun kuva:

Hannu Laatunen/Vastavalo.fi

Sivuston toteutus:

Ideaboost